Peki ya Siz Fransızca'da hangi konuda ders almak istiyorsunuz?

 • Dil Bilgisi
  Cümleleri ve metinleri ses ve yapı bakımından inceleliyoruz.
 • Dil ve Kültür
  Fransız kültürünü her yönüyle ele alıyoruz.
 • Okuma,Yazma ve Dinleme
  Dili görsel,işitsel ve kavramsal olarak her yönüyle zenginleştiriyoruz.
 • Sözlü İletişim
  Her türlü konu hakkında sohbet edebilecek düzeye getiriyoruz.
 • Dil Bilimi
  Dilleri dilbilgisi, söz dizimi (sentaks), ses bilgisi (fonetik), ses bilimi (fonoloji), biçimbilim (morfoloji) ve edimbilim (pragmatik) gibi çeşitli yönlerden yapısal, anlamsal bakımından inceliyoruz.
 • Sözcük Bilgisi
  Dilin sözcüklerini, türetmede görev alan biçimbirimlerini, bileşik kelime deyim, atasözü, kalıplaşmış söz gibi öğelerini incelemeye yönelen, bu öğelerin kökenlerini, oluşumlarını araştırarak biçim ve anlam açısından gelişmelerini birlikte inceliyoruz.
 • Fonetik
  Dilin ses tonunu ve konuşma temposunu inceliyoruz.
 • Turizm
  Fransa'nın Turizm alanına birlikte göz atıyoruz.
 • Özel Alan Fransızcası
  Mesleki olarak sektörünüzle ilgili eğitimler veriyoruz.

Ve seviyeye göre dersler sunuyoruz:

 • A1 Seviyesi
 • A2 Seviyesi
 • B1 Seviyesi
 • B2 Seviyesi
 • DELF sınavına hazırlık
BİZE ULAŞIN